CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld om het CO2-bewust handelen van bedrijven die deelnemen aan (Europese) aanbestedingen te vergroten. Hierbij wordt gelet op de CO2 productie van de eigen bedrijfsvoering en die van projectuitvoering. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en gebruik van duurzame energie. De ladder stimuleert bedrijven om:

  • inzicht te verkrijgen in de eigen CO2-uitstoot en tevens die van leveranciers te onderzoeken;
  • permanent te zoeken naar maatregelen om de uitstoot terug te dringen;
  • die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;
  • de verworven kennis transparant te delen;
  • samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.
De CO2 prestatieladder telt vijf niveaus, van 1 tot en met 5. Hoe hoger op de ladder, des te beter het bedrijf presteert bij het terugdringen van de CO2 uitstoot. Met behulp van dit instrument kunnen aanbesteders bedrijven die hier serieus mee omgaan in hun bedrijfsvoering, herkennen en belonen. De CO2-prestatie van een bedrijf zal ook steeds vaker meewegen bij het gunnen van opdrachten en inkopen van producten.

Certificaat CO2 Bewust, niveau 3

In het kader van haar doelstellingen op het gebied van duurzaam ondernemen, is certificering op niveau 3 van de CO2 prestatieladder het uitgangspunt voor SVA in haar ondernemingsbeleid. Met gepaste trots mogen wij aankondigen dat wij het geambieerde resultaat behaald hebben:
Vanaf begin 2014 bezit SVA het certificaat CO2 Bewust, niveau 3!
Hiertoe werd onafhankelijk getoetst vanuit vier invalshoeken, nl. zelfinzicht, reductiecommitment, transparantie in communicatie en deelname aan initiatieven.
Download hier het certificaat

Onze prestatieladder

3.B.1 CO2 reductie
SVA beschikt over kwantitatieve CO2-reductie doelstellingen voor de eigen organisatie.
3.C.1 CO2 communicatie
De organisatie communiceert intern en extern over haar CO₂-footprint en reductiedoelstelling(en).
3.D.1 CO2 initiatieven
SVA neemt actief deel aan (sector of keten) initiatieven op het gebied van CO2-reductie.

Goed milieumanagement wordt voor SVA, als voor elk bedrijf, steeds belangrijker. Niet alleen vanuit onze eigen maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat dit door steeds meer klanten wordt vereist. Steeds meer overheidsorganisaties, zoals rijk, gemeenten en waterschappen, stellen duurzaamheideisen bij de inkoop van goederen en diensten en gaan de aanwezigheid van een ISO 14001-milieumanagementsysteem meewegen bij het selecteren van leveranciers.

Vanaf januari 2012 is SVA de trotse bezitter van een ISO 14001 certificaat. De geldigheid wordt m.b.v. jaarlijkse audits voor 3 jaar gewaarborgd. Om deze certificering te behaald te kunnen hebben, zijn alle activiteiten, producten en diensten van het bedrijf, die belangrijke milieueffecten (kunnen) hebben, doorgelicht. Eveneens zijn bestaande werkwijzen en procedures op het gebied van milieuzorg geëvalueerd en waar nodig, aangepast. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat klanten van SVA hier direct wat van merken. De producten blijven kwalitatief hoogwaardig, daaraan verandert niets. Ook blijven wij zowel extern als richting eigen medewerkers het zorgvuldig, rationeel gebruik van grondstoffen, materialen en energie promoten. De betere prestaties uiten zich vooral in een gunstige uitwerking op de omgeving. Leveranciers van SVA gaan wél beoordeeld worden op aspecten die van invloed zijn op de balans tussen People, Planet en Profit.

Download hier het certificaat

Binnen onze bedrijfsactiviteiten en productieproces hebben wij de People, Planet, Profit-benadering hoog in het vaandel staan. Uiteraard streven wij ernaar de 3 P’s in onze organisatie te verweven, zonder daarbij concessies te doen op het vlak van kwaliteit van de producten en dienstverlening aan onze klanten. In de Factsheet MVO zullen wij u nader toelichten op welke gebieden en met welke maatregelen Struyk Verwo Aqua duurzaam ondernemen in toenemende mate in de praktijk brengt.

TBS-SVA GROEP : Kolken met de laagste MKI waarde in de markt.

Niet alleen richting klanten, maar zeker ook bij onze eigen medewerkers wordt het zorgvuldig, rationeel gebruik van grondstoffen, materialen en energie gepromoot. Naast het steeds voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, streven wij naar een permanente verbetering van de eigen milieuprestaties. Een mooi voorbeeld zijn onze putafdekkingen, deze maken we alsmaar lichter door toepassing van hoogwaardig Nodulair gietijzer, en besparen we daardoor op grondstoffen en energie om deze te smelten. Ook werken we nauw samen met gieterijen die werk maken van het reduceren van hun uitstoot.
Voor onze kolken zetten we in dat we deze produceren met minimaal 20 % gerecyclede grondstoffen zoals hergebruik van gebroken betonpuin en uitlaten die gemaakt zijn van gerecyclede kunststoffen zonder op de kwaliteit in te boeten, sterker nog het lukt onze engineers om onze producten zelfs te verbeteren.
De Greendeal (het innemen van oude kolken en putranden) draagt bij aan het hebben van voldoende grondstoffen die we kunnen hergebruiken.Ecologisch leveren wij onze bijdrage door onze kolken te kunnen voorzien van een amfibie ontsnappingsmogelijkheid en dit op diverse manieren afhankelijk van het type en of locatie van toepassing.

Download onze MVO Factsheet voor meer informatie