Update juli 2023

Overname IE systems

In het voorjaar is IE systems door TBS-SVA GROEP overgenomen en hebben we al enkele stappen ondernomen op het gebied van marketing en sales samenwerking.
Zo is het logo van IE Systems met doorklik mogelijkheid op de landingspagina van TBS-SVA geïntegreerd en zijn de eerste gezamenlijke gesprekken gevoerd bij gemeentes die een H2S probleem hebben.

Succesvolle kruisbestuiving noemt onze commercieel directeur Willy Bruckers dit, we zagen dit ook ontstaan tussen TBS en SVA en hij benoemde dit als volgt; “waar kwaliteit en innovatie samenvloeien”.

We zijn ervan overtuigd dat IE Systems, als een innovatief bedrijf, perfect past bij het succesverhaal van TBS-SVA. Want we kunnen nu ook oplossingen bieden voor rioolproblemen, zoals de kantelklep (ontluchting/beluchting) of de inblaassystemen voor de bestrijding van rioolaantasting door H2S gas.

Overname IE systems

De Nieuwe MKI-Whitepaper

Om ambitieuze milieudoelstellingen te behalen, zijn overheden, bedrijven en individuen in 2023 aan strenge milieuregels gebonden. Willen we naar een volledig circulaire economie in 2050? Moet het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 50% lager zijn dan in 2016? Dan is het tijd voor actie.

Eén van de instrumenten die gemeenten, landelijke aannemers en inkoop organisaties helpen om hun impact op het milieu te beperken, is de milieukostenindicator (MKI-waarde). Een handige waarde die, wanneer consistent berekend, een duidelijk beeld geeft van de impact van een product of project op het milieu.

In de Whitepaper “MKI-waardes? Daar zit een luchtje aan”, nemen we opdrachtgevers mee in het verhaal van hoe, wat en waarom en wijzen op mogelijke valkuilen en dit alles met in het achterhoofd dat er een eerlijke en objectieve vergelijking zal plaatst vinden.

Website en Bestekservice

Er zijn in onze digitale omgeving een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals het toevoegen van IE-systems op onze landingspagina van TBS-SVA GROEP (www.tbs-sva.nl).

Op de afzonderlijke websites van TBS en SVA is er nu de mogelijkheid om snelzoekhulp te raadplegen bij de producttabellen, of zelfs een Excel-filter te gebruiken om het juiste product te vinden. Onze bestekservice module is ook volledig bijgewerkt met een overzichtelijk keuzemenu (zie afbeelding). We hopen dat iedereen hierdoor snel het juiste en beste product kan vinden voor hun gewenste toepassing.

Project in Uitvoering

In de gemeente Nijmegen is de woonwijk Koudenhoek Zuid klimaat adaptief gemaakt met behulp van hoogwaardige TBS roostergoten type 890. De gemeente heeft bewust voor deze goten gekozen vanwege de volgende redenen:

  • Hoge wateropname door breed instroomrooster
  • Lage inbouwdiepte
  • Absoluut rammelvrij door VEPROMAX rubberoplegging
  • Lange levensduur
  • Vuil afvang in grote afvoerput
  • D400 volgens EN 124.2
  • Hoge betonkwaliteit C45/55

Het hemelwater wordt via de goten en de vuilafvangkolk naar de wadi’s geleid, waar het op natuurlijke wijze in de bodem infiltreert. Het meeste straatvuil blijft achter in de grote zandvang, waardoor de wadi niet snel vervuild raakt. Als de wadi’s het aanbod niet aankunnen, wordt het overtollige hemelwater via verzamelleidingen afgevoerd naar het oppervlaktewater van de Waalsprong.

De werkzaamheden worden vakkundig uitgevoerd door Gebr. Van Venrooij uit Weurt. De wijk is nu klimaat adaptief, met een goed functionerende afwatering en schone wadi’s, waardoor de bewoners droge voeten houden.

Project in Uitvoering