De cycloon filterput kolk, een innovatieve oplossing voor het dichtslippen van infiltratiesystemen

De TBS-SVA Groep ontwikkeld een oplossing om het dichtslippen van infiltratie systemen te voorkomen (vaak al binnen 5 jaar), en om het grondwater te beschermen tegen verontreiniging, DE CYCLOON FILTERPUT KOLK. Op de Cycloon filterput kolk kan men 3 traditionele kolken al uitgerust met een grof filter aansluiten , het water gaat via een van de drie aansluitingen in de kolk en gaat als een cycloon door het fijnmazige filter (280Mµ), het schoon water drukt zich door de middelpuntvliedende kracht door het filter heen naar de schoonwaterafvoer die dan weer aangesloten kan worden op eender welke infiltratie voorziening. Deze infiltratie voorziening krijgt dan schoon water aangevoerd en gaat niet meer dicht slippen. Het vuil wordt afgevoerd met een klein gedeelte van het water naar de vuilwaterafvoer.

Het resultaat, langere werking van de infiltratie voorziening en minder vervuiling van het grondwater.

Een kolk is belangrijker dan u denkt!