Een Cool City Draingoot is een product, bestemd voor vergroening, verkoeling, buffering, infiltratie en/of afwatering van regenwater in stedelijk gebied. Beheersbaar groen in een verstedelijkte omgeving die de hittestress positief kan beïnvloeden en daarnaast zorgt voor het vertraagt afvoeren en of infiltreren van regenwater op locatie

Kenmerken

  • Eenvoudige plaatsing
  • Weinig tot geen onderhoud
  • Bestand tegen wielbelasting
    door dragende roosterconstructie
  • Onderdeel van klimaat neutrale oplossingen.

Cool City Drain een nieuwe vorm van waterbuffering, infiltratie, vergroening en verkoeling van de binnenstad.